Професионална гимназия по механотехника
 и транспорт " Никола Йонков Вапцаров"

1. инж. Стоян Митев Колев - Директор на училище

 

2. Пенка Митева Киндалова - Заместник-директор по учебната дейност

 

3. инж.Петър Петров - Заместник-директор по учебно-производствената дейност

 

4. инж.Яница Минчева Влаева - Ръководител направление Информационни и комуникационни технологии“

 

5. Татяна Атанасова Петкова - Български език и литература

 

6. Жанета Иванова Господинова-Български език и литература

 

7. Павлина Колева Петрова - Английски език

 

8. Галина Димитрова Георгиева – Руски език

 

9. Янка Петова Асенова– Информатика и математика

 

10. инж.Лиляна Петрова Петрова - Електротехника и електроника и Английски език

 

11. Светослав Георгиев Стайков – География и История

 

12. Милена Димитрова - Цикъл Философия

 

13. Иванка Георгиева Русева — Химия и опазване на околната среда и Физика и Астрономия

 

14. Събин Чаушев—Физическа култура и спорт

 

15. инж.Диана Тодорова Терзиева - Общотехническа и професионална подготовка

 

16. инж. Славка Генчева - Чомакова - професионална подготовка ММ с ЦПУ

 

17. инж.Евгения Косева Малешкова - професионална подготовка - Двигатели с вътрешно горене

 

18. инж.Коста Борисов Стамов- професионална подготовка - Двигатели с вътрешно горене

 

19. Иван Колев Иванов- професионална подготовка - Двигатели с вътрешно горене

 

20. Милена Димитрова- Биология и здравно образование

 

21. Ваня Венкова Митева - Икономика; Предприемачество

 

22. Ивалина Валериева Димова—Музика

 

23. Славена Златева Попова—Изобразително изкуство

 

24. инж Васил Тодоров Петров—професионална подготовка - Двигатели с вътрешно горене

 

25. инж. Владимир Иванов Влаев—Обща професионална подготовка и Учебна практика