Професионална гимназия по механотехника
 и транспорт " Никола Йонков Вапцаров"

· Училище за себеутвръждаване и подготовка към европейски хоризонти,BG051PO 001-4.2.05-0001-„Да направим училището привлекателно за младите хора”

· Ученически практики BG051PO 001-3.3.07-0001;

· Управление на ефективно професионално образование BG051PO 001-3.2.03;

· Усъвършенстване системата за инспектиране на образованието BG051PO 001-3.2.05;

· Нова възможност за моето бъдеще BG051PO 001-4.3.03-0001;

· Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO 001-3.1.03;