Професионална гимназия по механотехника
 и транспорт " Никола Йонков Вапцаров"

Мисия на училището:

 

- Осигуряване на модерна с прагматична насоченост задължителна общообразователна и професионална подготовка по професиите по двете направления машиностроене и транспорт, насочена към качество и самостоятелност, формиране на практически умения и създаване на условия за продължаващо образование и развиване  на  личностния потенциал  ученика .

- Гарантиране на възпитаниците си успешна социална адаптивност и висока конкурентноспособност на Европейския пазар на труда.